Právní ujednání

  1. Před začátkem jakéhokoli cvičení nebo tréninkového, kondičního programu byste jej měli konzultovat se svým lékařem, fyzioterapeutem, atletickým nebo kondičním trenérem. Pokud máte problémy pohybového ústrojí, je nesmírně důležitá konzultace s ortopedem. Ujistěte se, zda používání zařízení zakoupeného z této webové stránky nebude zhoršovat tyto problémy. Všechny výrobky prodávané nebo propagované na speedchain-europe.com by měly být používány pouze na základě instrukcí od lékaře, fyzioterapeuta, atletického nebo kondičního trenéra. Nezletilé osoby by měly používat produkty prodávané nebo propagované na speedchain-europe.com pouze pod přímým dohledem kvalifikované dospělé osoby.
  2. Informace na webových stránkách speedchain-europe.com by neměly být chápány jako vzorový příklad pro použití jakéhokoli produktu propagovaného na webu speedchain-europe.com. Tato webová stránka a její obsah poskytují pouze obecný odkaz, nejsou a nemohou být považovány za náhradu rad a doporučení trenéra, fitness trenéra, fyzioterapeuta nebo lékaře.
  3. Výrobky prodávané na speedchain-europe.com nejsou hračky a měly by být používány pouze pod vedením a za přítomnosti zkušeného dospělého. V případě nedodržení bezpečnostních norem a pokynů existuje možnost vážného zranění.
  4. Při použití produktů z webu speedchain.com musí být cvičební plocha bezpečná a cvičení nesmí ohrožovat jakákoli rizika. Tyto produkty nesmí být používány na místech a plochách s nedostatkem prostoru mezi cvičícím a jakoukoli překážkou nebo osobou v okolí.
  1. SpeedChainy lze použít jak ve vnitřních prostorách tak také venku. Pokud jsou používány ve vnitřních prostorách, doporučujeme chránit plochu podlahy (povrchem z umělé trávy, kobercem, gumovým povrchem). V případě použití venku doporučujeme pro cvičení travnatou plochu (hustší, delší tráva poskytuje větší odpor). Berte prosím na vědomí povrchové opotřebení při používání produktů SpeedChain. Nepoužívejte je na tvrdých površích jako je asfalt nebo beton, tvrdý povrch může zapříčinit poškození řetězu a také neposkytuje dostatečný povrchový odpor.
  2. Před použitím se ujistěte, zda řetěz není pokroucený nebo zlomený. Nedovolte, aby se konec řetězu shromažďoval kolem nohou, nebo aby se zvedal od povrchu při provádění cvičení. Pokud se konec řetězu příliš pohybuje, přidejte tzv. extension (rozšíření), to poskytne další odpor a zátěž. Pokud tento stav přetrvává i nadále, doporučujeme přechod na další, těžší model. Nepoužívejte ukotvení konce řetězů na pevné nebo těžké předměty, pouze tzv. extension (rozšíření) může být použito jako přídavný odpor a zátěž.
  3. Nesprávné použití SpeedChains může mít za následek vážné zranění uživatele nebo třetích osob. Uživatel by měl mít před použitím na vědomí pokyny od výrobce, varovaní pro všechny produkty a veškeré příslušenství. Jakékoli dotazy by měly být směrovány na výrobce před použitím. Před použitím musí uživatelé určit vhodnost produktu k jejich zamýšlenému použití a přebírají všechna rizika a závazky s tím spojené.
  4. Použití jakýchkoli informací poskytovaných na těchto stránkách nebo použití zařízení prodávaných na těchto webových stránkách je výhradně na vaše vlastní riziko. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že ušetříte a udržíte speedchain-europe.com neškodnými z jakékoli ztráty, odpovědnosti, škody, zranění nebo nákladů, které mohou vzniknout díky speedchain-europe.com nebo jakékoli jiné osobě či subjektu v důsledku vašeho používání jakýchkoli informací obsažených na této webové stránce nebo zařízení získaného z této webové stránky nebo jinak vyplývající z vašich akcí.